BORDROLAMA HİZMETLERİ

Mevcut kadrolarınızın yanı sıra ihtiyaç duyduğunuz ilave kadro ve personel ihtiyacınıza geniş İK havuzumuz ile çözüm üretiyor, istediğiniz kriter ve yetkinlikte bulunan personelleri belirli veya belirsiz süreli olarak bünyemizde bordrolu olarak hizmetinize sunuyoruz.

Personellerinizin özlük evrak takibi, resmi belgelerin belirlenen periyodlarda hazırlanması, resmi makamlara sunulması, arşivlenmesi gibi size zaman kaybettiren iş yükünüzü uzman kadromuzla sizden devralıyor, mevcut kadronuza veya ilave iş gücü ihtiyaçlarınıza geniş İK havuzumuzla çözüm üretiyoruz. Kadrolarınız için ayırdığınız sabit maliyet yükünü sizlere kaliteli hizmet alım giderine dönüştürerek katkı sağlıyoruz.

* Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi
* Puantaj takibi
* Özlük Dosyalarının hazırlanması, takibi ve muhafaza edilmesi
* İbraname ve feragatname işlemleri
* Kıdem ve ihbar tazminat işlemleri
* Personel ücret bodrolarının hazırlanması
* SGK Bİldirgeleri ve Gelir vergisi(stopaj) beyannamelerinin hazırlanması,tahakkuklarının alınması
* Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve listelerin hazırlanması
* İş güvenliği eğitimi